07/1990 – Založený ZŤS KOMES, štátny podnik, Martin, delimitáciou z bývalého GR ZŤS Martin

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI:

Zabezpečovanie materiálových vstupov pre strojárske podniky bývalého kombinátu ZŤS

 

06/1992 – Založené KOMES, a.s. Martin (štátna) transformáciou štátneho podniku

PREDMET ČINNOSTI:

Bol postupne dopĺňaný a aktualizovaný hlavne o obchodnú činnosť

 

02/1996 – FNM predáva 97% akcií, neskôr i 3% akcií z RF, takže momentálne všetky akcie vlastnia fyzické osoby.