KOMES a.s. je výhradným dovozcom a predajcom výrobného sortimentu firmy KZO Konskie v Poľskej republike na Slovensku. Výrobný sortiment uvedenej firmy predstavuje viac ako 500 položiek výrobného sortimentu.

Podnik bol založený pred viac ako 100 rokmi. Tradícia a z toho vyplývajúce skúsenosti sú zárukou vysokej kvality. Celý výrobný program sa skladá z výrobkov zo šedej liatiny.

Hlavným sortimentom sú kanalizačné poklopy, odtokové vpuste a liatinové rúry hrdlové ako aj bezhrdlové. Poklopy a vpuste sú vyrábané v triedach A (5 t), B (12,5 t), C (25 t) a D (40 t) a v širokej rozmerovej rade.