Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho upozornenia.
Vydaním tohoto cenníka všetky predchádzajúce strácajú platnosť.

V cene všetkých radiátorov je upevňovacia sada na stenu a odvzušňovací ventil

Záruka 25 rokov

Cenníky sa nachádzajú u našich predajcov