Zaujímavý výrobok na našom trhu vyhrievacích telies.

 

Vyhrievacie telesá Regulus (na trhu sa ujal hovorový názov „regulusy“) spôsobujú malý problém odborníkom z branže, pretože sú na svoj spôsob netradičné a nie je ľahké ich v tradičnej nomenklatúre zaradiť. Nie sú to ani rebrá, ani panely a ak by sme sa mali presne držať definície konvekcie, nie sú ani konvektorové. Konštrukčne sú blízke konvektorom, ale spôsobom fungovania sa rozhodne viac podobajú panelovým vyhrievacím telesám.

Z výskumov uskutočnených v ITGiS Radom vyplýva jednoznačne tvrdenie:

tepelná charakteristika vyhrievacích telies Regulus® – system je charakteristikou typickou pre sálavé vyhrievacie telesá.

Všetky definície popisujú konvektor takto: „vyhrievacie teleso zložené z rebrovaných oceľových alebo medených rúr (na tomto sa formálna podobnosť regulusov končí), umiestnených v plechovom korpuse. Takýto korpus (obal) je studený, pretože neprichádza do kontaktu s vyhrievacou vložkou. Avšak v regulusoch rebrá rúr sú zároveň čelnou a zadnou plochou telesa. Táto skutočnosť spôsobuje, že v procese výmeny tepla má intenzívny podiel vonkajšia plocha (ak by sme ju rozvinuli, je veľká). Aj keby sa úplne zaclonilo prúdenie vzduchu cez vnútro telesa, tak naďalej bude hriať svojou bočnou plochou, a pri tom hriať silno.

Veľká odolnosť regulusov voči premennému vysokému tlaku a teplote spôsobuje, že tieto telesá majú mimoriadne široké univerzálne použitie vo vykurovaní.

Iné vlastnosti, charakteristické pre tieto vyhrievacie telesá: nízka celková hmotnosť (telesa spolu s vodou), veľká celková plocha kontaktu s ohrievaným vzduchom, relatívne veľká v dôsledku zvlnenia čelná plocha otočená k miestnosti zabezpečujú unikátne vysokú dynamiku práce pri každej teplote vykurovacieho média.

Regulusy si bez problémov poradia tak v nízkoteplotných inštaláciách, ako aj v parnom kúrení.

 

Parameter I – plocha výmeny tepla

 

Ak sa porovnáva parameter: plocha výmeny tepla medzi vyhrievacím telesom a okolím, vtedy sa spôsoby vykurovania zaradia to nasledovnej postupnosti: podlahové kúrenie, stenné kúrenie, vyhrievacie telesá Regulus-system, rebrové radiátory, panelové telesá s konvektorom, panelové telesá, a na konci konvektory.

Čím je plocha výmeny tepla väčšia, tým lepšie je možné docielenie účinného vykurovania pri nižších teplotných parametroch práce inštalácie ústredného kúrenia.

V dobe kondenzačných kotlov a čerpadiel tepla v spojení s dobrým oteplením objektov, má možnosť nízkoteplotného kúrenia prioritný význam. A spomedzi vyhrievacích telies práve regulusy majú bezpochyby najväčšiu efektívnu plochu výmeny tepla. Podlahové kúrenie v dôsledku najväčšej plochy, dokáže splniť vyhrievacie požiadavky pri najnižšej pracovnej teplote. Avšak nedostatkom podlahového kúrenia je dlhý čas nahrievania čiže dlhý čas štartu a tým aj brzdenia hriatia. Podlahové kúrenie je malo dynamické, na rozdiel od regulusov, ktoré sú tiež nízkoteplotné ale viac dynamickejšie. Malá dynamickosť a veľká inertnosť podlahového kúrenia vyplýva z jeho obrovskej celkovej hmotnosti, druhej podstatnej porovnávanej vlastnosti rôznych vykurovacích systémov.

 

Parameter II. – celková hmotnosť systému c.o.

 

Čím je nižšia hmotnosť systému odovzdávania tepla, tým tento systém docieli rýchlejšie svoj nominálny výkon a rýchlejšie splní svoju vyhrievaciu funkciu, čo znamená že je dynamickejší.

Vykurovacie systémy o nízkej celkovej hmotnosti i s neporovnateľne menšou začiatočnou spotrebou energie je možné podstatne rýchlejšie zohriať na teplotu potrebnú pre efektívnu prácu.

Keď je vykurovací systém vo fáze nepretržitého hriatia, vtedy táto rýchlosť má naďalej význam iba pri kotloch pracujúcich cyklicky.

Elektrické konvektory „štartujú“ okamžite po zapnutí, podlahové kúrenie potrebuje veľa hodín, aby sa „nabilo“. Toto spôsobuje neoptimálne hospodárenie energiou v prechodných obdobiach (napr. začiatok a koniec vykurovacej sezóny). Veľká hmotnosť systému odovzdávania tepla účinkuje s veľkou tepelnou zotrvačnosťou. Prehrievanie miestností, aj keď v neveľkom stupni, je vždy neekonomické, pretože čím je väčšia teplota vnútri, tým viac rastie dT voči okoliu a nastáva väčšia tepelná strata. Moment efektívneho hriatia pri vyhrievacích telesách o veľkej hmotnosti nastáva po dlhom čase a ďalej trvá napriek tomu, že požadované teplotné parametre boli docielené. Ovládacia elektronika, ktorej úlohou je nivelácia negatívnych ekonomických dopadov veľkej zotrvačnosti systému, je pri systéme o malej hmotnosti najčastejšie zbytočná. Vyhrievací systém s malou celkovou hmotnosťou umožňuje nielen rýchlu dostupnosť tepla dodávaného dynamicky ale aj získavanie tepla v presne požadovanom množstve. Vyhrievací systém o malej celkovej hmotnosti môže slúžiť praktický celý rok, pretože užívateľ nemusí pri ňom riešiť ekonomické a finančné zábrany pri jeho spustení na niekoľko či niekoľko desiatok minút za účelom ľubovoľnej korektúry teploty.

A tak opätovne zoraďujúc spôsoby vykurovania, tentoraz podľa celkovej hmotnosti výmenníka tepla, dostaneme nasledovnú postupnosť: konvektory, vykurovacie telesá Regulus-systém, oceľové panely, hliníkové rebrá, oceľové panely s konvektorom, stenné vyhrievanie, podlahové kúrenie.

Znamená to, že vyhrievacie telesá Regulus -systém sú na poprednom mieste v dynamike vyhrievacieho procesu v skupine vodných výmenníkov.

 

Vyhrievacie telesá Regulus – spolupráca s kotlami na pevné palivo

 

Existujú výrobcovia kotlov na pevné palivo a krbov s vodným plášťom, ktorí namontovanie regulusov v systéme s kotlom na pevné palivo nepovažujú za žiadnu chybu a nie je to ani problém pre prácu kotla. Dávajú regulusom plné odporúčanie. Ich argumentácia je jednoduchá: aký je rozdiel medzi 1 kW výkonu v regulusoch a 1 kW výkonu v iných vyhrievacích telesách? … Žiadny.

Kotol vždy musí mať možnosť práce so zámenným výkonom v závislosti od potreby tepla alebo musí byť zabezpečený akumulačnou nádržou. V prípade, že takýto rezervoár tepla chýba, je nesprávne predimenzovanie výkonu kotla na pevné palivo, a to aj v neveľkom stupni, v pomere k skutočným potrebám.

Používanie veľkých vyhrievacích telies o veľkej celkovej hmotnosti, ktoré majú chrániť kotol pred prehriatím, je nedorozumením tak s ohľadom na preplatenie týchto telies ako aj na následnú neoptimálnu a neekonomickú prácu. Z mnohých dôvodov je najlepším riešením vodný rezervoár tepla v spojitosti s ľahkým, dynamickým systémom vyhrievacích telies. Vtedy kotol, nezávisle od vonkajšej teploty, pracuje pri optimálnych parametroch svojej účinnosti, kalorickosť spotrebovaného paliva je využitá na 100%, nekondenzujú sa škodlivé kyseliny, ktoré ničia komín a samotný kotol.

V systéme s akumulačnou nádržou, bude zisk z uskladneného prebytku tepla premárnený vyhrievacími telesami o veľkej hmotnosti a značnej tepelnej zotrvačnosti. V takom prípade hmotnosť akumulačnej nádrže je zbytočne zdupľovaná.

Na čo preberať teplo z jedného akumulátora tepla v prospech druhého akumulátora tepla?

Akumulačnú nádrž možno „nabíjať“ v každej vhodnej pre spotrebiteľa chvíli, aj s použitím niekoľkých zdrojov. Toto teplo, v spolupráci s ovládaním teploty miestností, sa bude pomaly a precízne dávkovať iba pomocou vyhrievacích telies o malej hmotnosti, pracujúcich vždy účinne, aj pri stálom, postupnom klesaní teploty v akumulačnej nádrží pri jej postupnom „vybíjaní“.

Optimálny tepelný komfort, optimálny rozmer ekonomického procesu hriatia – zdvojený pozitívny efekt je možný iba s dynamickými vyhrievacími telesami.

Vyššie uvedený text sa objaví v niekoľkých popredných publikáciách z branže vykurovacej techniky.

Odporúčame si ho preštudovať a premyslieť. Naše vyhrievacie telesá sa nemusia všetkým páčiť, gustá zákazníkov nepodliehajú diskusie, avšak so svojimi parametrami práce prekonávajú všetky iné telesá a to pri každej teplote vykurovacieho média.

Oplatí sa o nich vždy pamätať, zohľadňujúc rýchle a ekonomické vykurovanie.

 

TEAM REGULUSU

 

Vážení partneri !

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde – spúšťanie nových vykurovacích inštalácií, emócie, nadšenia a sklamania, sledovanie cenových trendov, vyhľadávanie akcií a výpredajov.

Ako zvlášť výhodné finančne sa javia komplexné nákupy – kotol +rúry +príslušenstvo + vyhrievacie telesá. Často je nutné rýchle rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré zákazník urobí pod vplyvom vsugerovania zo strany inštalatéra alebo aktívneho, priebojného obchodníka.

Takáto je každodenná realita.

Vidíme rozmanité spôsoby získavania zákazníkov, v závislosti od nasýtenia lokálneho trhu konkurenčnými firmami a od typu zákazníkov.

V tomto zhone je niečo, čo má dôležitý význam. Starostlivosť o trh, boj o odberateľov je stále trvajúcou činnosťou , vyžadujúcou svieže nápady a úplne odhodenie rutiny. Nikdy si nesmiete povedať: zasa to isté, toto som už hovoril tisíckrát… Každý rok prichádza k Vám, navštevuje nás celý zástup úplne nových zákazníkov. Tí predošlí, čo už dávno bývajú, v podstate nás už nepotrebujú. Nimi sa zaoberajú už len servisní pracovnici. Avšak tí noví vyžadujú pozornú starostlivosť, pretože ak im povieme nepravdu, ak ich obslúžime nedbalo, už sa viac k nám nevrátia a ešte aj odradia svojich známych. Odporúčania a dobrá povesť vytvárajú kvalitu, budujú značku. Množstvo spokojných zákazníkov je pre každú firmu najlepšou zárukou úspešného pokračovania vo svojej činnosti.

Vkus zákazníka nepodlieha diskusii

Vyhrievacie telesá Regulus sú najdynamickejším výrobkom spomedzi všetkých vodných vyhrievacích telies vďaka svojej malej hmotnosti spojenej s veľkou plochou výmeny tepla s okolím. Nemusia sa páčiť, a toto je jediný rozumný argument v ich neprospech. Všetky výskumy uskutočnené vo Výskumných ústavoch potvrdzujú ich mimoriadnu dynamiku práce pri všetkých úrovniach teploty vykurovacieho média. Pri pomerne nízkej počiatočnej, štartovacej spotrebe energie, pracuje inštalácia s týmito telesami jedna radosť. Šetrenie ročne radovo 15% vzniká práve z dôvodu rýchleho rozbehu a rýchleho brzdenia výhrevného procesu, s nespochybniteľným obrovským vplyvom na tepelný komfort. Problém je v tom, že úplné prednosti regulusov sú badateľné v novo odovzdávaných stavbách až pod koniec prvej a v podstate až v druhej vykurovacej sezóne. V prvom vykurovacom období sa stavba ešte len vyhrieva, vyparuje sa s nej voda nahromadená počas stavebných prác.

A preto nikto v prvom roku nepovie: „ ja mám senzačne nízku spotrebu paliva“. Každý porovnáva svoju spotrebu energie prevažne s inštaláciami, ktoré fungujú už dávno. Medzitým v druhom, treťom roku spotreba energie v inštalácii s regulusmi prudko klesá, často aj o polovicu…. Dom sa už „vyhrial“, dobre sa osušil. A až vtedy sú užívatelia s regulusmi nad mieru spokojní. Vtedy sú schopní naplno zhodnotiť prednosti vyplývajúce z ich dynamickej práce.

Móda a kalkulácia nákladov tlačí veľké skupiny zákazníkov k čoraz to novším riešeniam problému vykurovania. Nesmieme však zabúdať na to, že v situácii, keď veľa užívateľov bude mať nejaké, také isté riešenie, vtedy palivo doňho môže rapídne zdražieť. Tak funguje trh. Toto sa stalo s krbovým drevom dobrej triedy, tak sa to deje aj s eko – hráškom, ktorý od minulého roka zdražel o 50%. Od nového roka sa ruší regulácia cien elektrickej energie. Pri tom zabudovanie vykurovacej inštalácie s vyhrievacími telesami Regulus bude vždy šetrnejšie než inštalácia s akýmikoľvek inými telesami, a to práve z dôvodu ich unikátnej dynamiky práce. Čím drahšie palivo, tým je prospech z regulusov väčší, tým viac sa ušetrí v ďalších rokoch prevádzkovania. Najmä pre elektrické kotly, by mali byť voľbou regulusy, mali by sa s nimi montovať vždy, samozrejme okrem prípadov, že sa niekomu proste nepáčia, však de gustibus non est disputandum – vkus nepodlieha diskusii….