Diskrétne teplo

V súčasnej dobe stavané objekty, tak bytové ako aj nebytové a priemyselné, sú čoraz teplejšie a tak ich vykurovanie vyžaduje čoraz menšie množstvo tepelnej energie. Zároveň tiež sa zväčšili požiadavky užívateľov ohľadom udržania v svojom prostredí príjemnej mikroklímy.

Pri dokonalom usporiadaní interiérov a precíznom stanovení ich funkcie sa čoraz častejšie objavuje u projektantov dosť veľká dilema: ako vyhriať miestnosti? kde umiestniť vyhrievacie telesá – hoci aj tie najmenšie? Avšak vyhrievanie je nevyhnutné a na vyhrievacie telesá je škoda každého miesta na stene. Často tento prvok zariadenia, vynútený na projektujúcom, kazí efekt dokonale aranžovaného celku. A práve vtedy myslíme na alternatívu, ktorou je podlahové kúrenie. Nie všade je možné použitie tohto druhu vykurovania. Podlahové kúrenie má veľkú teplotnú zotrvačnosť, čo je určitým nedostatkom. Užívateľ nie vždy dostáva potrebnú dávku tepla v určitom čase a okrem toho je toto kúrenie málo užitočné v prechodnom jesennom a jarnom období a v období, keď je nutné iba neveľké prikurovanie. Možnosť použitia tohto druhu kúrenia diskvalifikujú často zdravotné dôvody: ochorenia srdcovo – cievneho systému, náchylnosti na alergie, ochorenia kĺbov. Neodporúča sa tiež tam, kde je podlaha vyhotovená z parkiet alebo panelov, ktoré, ako je známe, majú veľký tepelný odpor.

V prípade vylúčenia možnosti vyhrievania nástennými vyhrievacími telesami a nevhodnosti vyhrievania podlahovým kúrením, ako ďalšia možnosť sa javí vyhrievanie miestností vyhrievacími telesami umiestnenými vo vyhrievacích kanáloch.

V prípade miestnosti s veľkou kubatúrou, kde už bolo nainštalované podlahové kúrenie (keďže sa nezistili prekážky pre jeho použitie), práve kanálové výmenníky môžu dodatočne aktívne podporiť proces vyhrievania ako tepelná clona umiestnená pozdĺž vonkajších stien alebo ako prvok kúrenia rýchlo reagujúci na ochladenie. Vyhrievacie podlahové telesá Regulus po zapnutí vyhrievajú miestnosť skoro okamžite. Vyhrievacie kanálové telesa môžu byť napájané ako prvé v tom istom obehu, čo podlahové kúrenie.

Vyhrievacie telesá umiestnené v podlahe výborne chránia interiér pred inváziou chladu pri terasových a balkónových dverách, vo veľkých presklených priestoroch, v zimných záhradách, v záveterných priestoroch, v prevážkach, všade, kde na stenách chýba miesto na tradičné vyhrievacie teleso c.o.

Systém vyhrievacích kanálov Regulus sa ukazuje ako veľmi užitočný vo vchodoch a vstupných halách úradov, v športových objektoch, hlavne v športových halách a bazénoch, v zariadeniach služieb, výstavných sieňach, výrobných priestoroch a všade tam, kde je prítomné časté otváranie vonkajších dverí alebo tam, kde chceme zamedziť zaparovaniu okien.

Regulus canal – system (+) je odpoveďou firmy REGULUS®system na nové trendy v formovaní vzhľadu interiérov a na čoraz väčšie požiadavky užívateľov. Spolu s doteraz vyrábanými medeno – hliníkovými vyhrievacími telesami Regulus® – system a medenými rebríkovými vyhrievacími telesami tvorí obchodnú ponuku: materiálovo rovnorodú, cenovo výhodnú, ekonomickú v prevádzke a s dlhou životnosťou.

 

Spôsob práce vyhrievacích kanálových telies

 

Vyhrievacie telesá Regulus Canal – system sú montované na stojanoch, ktoré sa pripevňujú ku vani kanála. Vďaka tomu medzi dnom vane a spodnou časťou vyhrievacieho telesa vzniká prázdny priestor umožňujúci voľnú cirkuláciu vzduchu – príliv studeného vzduchu, ktorý je ťažší a stúpanie hore teplého tj, ľahšieho vzduchu.

Komes a.s., cirkulácia vzduchu

Príklady použitia kanálového kúrenia

Prvky systému kanálového kúrenia

canal_schemat_sl

 

I. PODESTA KANÁLA – (gril, „mriežka“, rošt)

 

Prevedenie roll – podesta sa môže zrolovať (praktické riešenie pri údržbe kanála, doprave, skladovanie mimo sezóny v prípade použitia mimosezónnych podest),
maximálna dĺžka jedného úseku podesty roll je do 7,00 m
materiál: drevo a hliník
Prevedenie typu fix znamená, že výrobok je dodávaný vo forme pevnej podesty
maximálna dĺžka jedného úseku je do 2,00 m
materiál: nehrdzavejúca oceľ- čierna, niklová, drevo, hliník

canal-2 canal-1

a/. podesty z dreva :

Šteble podest sú vyrobené z dubového alebo bukového dreva vo forme predĺženej kosti;
šírka podesty – 243 mm, 293 mm a 343 – s orámovaním 250 mm, 300, 350 mm
šírka štebľa 7 mm; medzera medzi štebľami – 14 mm
stav: drevo natreté bezfarebným lakom nitro
použitie: spolu s parketmi, podlahovými panelmi

canal-4 canal-3

b/. podesty z hliníka

Šteble podest sú vyrobené z profilov – hliníkových, tvar dvojité T;
šírka podesty – 243 mm pre kanál „250“ alebo 343 mm pre kanál „350“
označenie šírky v tabuľke 250, 350 sa vzťahuje na rozmery vrátane orámovania!
náter profilu – prášková bezfarebná farba, častejšie RAL –strieborno perleťový alebo iný ľubovoľný odtieň podľa farebnej stupnice RAL na prianie zákazníka bez príplatku.
šírka profilu (štebľa) 7 mm
medzera medzi štebľami – 7,10 alebo 13 mm (na frekventovaných miestach odporúčame verziu s medzerami 7 mm s dodatočnou treťou líniou medzier v osi podesty). Možnosť prevedenia profilu vo vytvrdenej verzii, stav: t- tvrdý použitie: pre všetky typy podlahy, keramika, laminát, podlahová krytina, drevo.

c/. mimosezónna vložka (plná)

Je to zámena podesty používaná ako uzáver kanála po skončení vykurovacej sezóny za účelom ochrany vnútra kanála pred znečistením.
Po odstránení ažúrovej podesty sa vkladá do orámovania novú podestu – plnú. Plnú podestu môže užívateľ samostatne vyplniť materiálom, z ktorého je urobená zvyšná časť podlahy, maskujúc týmto spôsobom vnútro kanála mimo vykurovacej sezóny.
Takéto riešenie umožňuje zachovanie na podeste úplnej kresby podlahy (uloženie parkiet, dlažby atp.)
časti podesty: orámovanie o zodpovedajúcej výške a dno z plechu, maximálna dĺžka jedného úseku plnej podesty je 2,00 m

canal-6-sl

 

II. ORÁMOVANIE PODEST

 

– montované na vani kanála, na úrovni podlahy, v ňom leží podesta zakrývajúca kanál. Okrem toho je to prvok prenášajúci zaťaženie z podesty na podlahu (podklad).
Treba ho zmontovať s vaňou kanála ešte pred urobením výlevky (stabilizácia vane a rozmerov).

Vonkajšie rozmery typového výrobného orámovania:
šírka – 250mm pre úzke a samostatné výmenníky
– 350mm pre široké a zdvojené výmenníky
Celková dĺžka vyhrievacieho kanála t.j. vane a orámovania je ľubovoľná, nakoľko jednotlivé segmenty možno spájať radovo do dlhého kanála.
Jednotlivé segmenty orámovania – max. dĺžka 2000 mm
Orámovanie je vyrobené z troch typov hliníkových profilov.

canal-7

a/. Univerzálne orámovanie – pre podesty vyrobené z hliníka a dreva pri výške štebľov 20 mm
– rozmer profilu – 24,5 mm x 25,0 mm
b/. Orámovanie s poličkou – pre podesty ako je uvedené vyššie od vonkajšej strany profilu,
úlohou dodatočnej police je stabilizovanie vrchnej vrstvy podlahy na spoji s rámikom; používa sa pri keramických dlažbách a podlahových paneloch (tie sa opierajú svojim okrajom o dodatočnú policu).
– rozmery profilu s poličkou : 24,5 mm x 25,0 mm + polička 10,0mm

 

III. PRIEČKA KANÁLA (blenda)

 

Je vyrobená z pása pozinkovaného plechu s práškovým náterom (RAL 5008).
Je umiestnená vertikálne na hornom vnútornom okraji vyhrievacieho telesá. Blenda rozdeľuje kanál na časť, ktorou vchádza do kanála studený vzduch a na komín, ktorým vychádza vzduch ohriaty telesom.
Tento prvok rozhodne odporúčame, pretože zvyšuje efektivitu práce vyhrievacieho telesá.
– výška priečky je od 50,0 až 100,0 mm, dĺžka jedného úseku 1000,0 mm

canal-8

 

IV. VAŇA KANÁLA

 

(koryto kanála, profil) Je vyrobená z pozinkovaného plechu , náter – prášková farba RAL 5008 –(tmavomodrá)
Rozmer priečneho prierezu štandard :
výška
h = 190,0 mm – vyhrievacie telesá SOLO, QUATTRO Mini bez kanálovej priečky (blendy)
h = 265,0 mm – vyhrievacie telesá SOLO, QUATTRO Maxi a nízke vyhrievacie telesá s priečkou kanála.
Možnosť vyrobenia vane kanála s inou výškou v rozmedzí od 130,0 mmaž 500,0 mm
šírka vane: vnútorná šírka kanála 200 alebo 300 mm, horné rozšírenie (pod orámovaním), celková šírka – zodpovedajúco 250,0 mm a 350,0 mm; vaňa typ 200/250 je určená pre vyhrievacie telesá typ SOLO vaňa typ 300/350 – je určená pre vyhrievacie telesá QUATTRO

Dôležité !
Zvolená celková dĺžka orámovania spolu s podestou a celková dĺžka vane musia sa zhodovať.
Celková dĺžka kanála musí byť dlhšia než dĺžka montovaného v ňom vyhrievacieho telesa (alebo než súčet dĺžok všetkých vyhrievacích telies montovaných v kanáli) :

200,0 – 300,0 mm vaňa dlhšia od dĺžky samostatného vyhrievacieho telesa
300,0 – 500,0 mm vaňa dlhšia od dvoch vyhrievacích telies montovaných radovo v jednom kanáli
200,0 mm a viac na každé ďalšie teleso montované radovo

 

V. PRÍSLUŠENSTVO

 

canal-10-sl

 

VI. VYHRIEVACIE TELESÁ – KANÁLOVÉ VÝMENNÍKY

 

Sú skonštruované zo súboru 2-4 vodorovných medených rúr DIN 15 spojených na koncoch zbernými kolektormi.
Na rúrach sú natesno uložené hliníkové lamely.

canal-11 canal-12

Vyhrievacie kanálové telesá sa vyrábajú v dvoch šírkach 90,0 mm a 155,0 mm s výškou od 70,0 mm až 135,0 mm.
V hlbokých podlahových kanáloch možno okrem toho umiestniť štandardné vyhrievacie telesá Regulus – systém vo verzii bez horného krytu, ktorý v kanáli nie je potrebný.
Vyhrievacie telesá (R6 h=56 cm, R4 h=36 cm R2 h= 16 cm) namontované v kanáloch majú výkon o 20% nižší než je to uvedené v tabuľkách s ohľadom na horšie podmienky konvekcie v kanáli.
Každé kanálové vyhrievacie teleso je vybavené dvoma stojanmi o výške 5 cm a ručným odvzdušňovačom 3/8”. Príslušenstvo je zahrnuté v cene výrobku.
Maximálna dĺžka samostatného vyhrievacieho telesa je 200,0 mm

 

Typy vyhrievacích kanálových telies:

canal-solo canal-solo-plus q-max q-mini

Na obrázku vyššie je zobrazený základný výrobný program vyhrievacích kanálových telies.
Sú to začínajúc odľava: QUATRO-max, QUATRO-mini, SOLO(+), SOLO

Vysoké vyhrievacie telesá umiestňované v kanáloch musia byť montované na stojanoch o výške 100,0 mm. V kanáli sa pripúšťa umiestnenie dvoch vysokých vyhrievacích telies.

canal-15

Ovládanie kanálových vyhrievacích telies

variant I: termostatický ventil (v kanáli) s kapilárnou sondou montovanou na požadovanom mieste mimo kanála.
variant II: uzavieraco – škrtiace ventily (pre hydraulické reguláciu systému), vyhrievacie teleso spolupracuje s kotlom, ktorý je riadený izbovým snímačom kotla.
variant III: elektroventil so vzdialeným prenosným snímačom.

Prístupy pod kanálové vyhrievacie telesá odporúčame urobiť rúrou DIN 18 (3/4”). Ak v kanáli je viac ako jedno vyhrievacie teleso, treba ich zapájať do magistrály rovnobežne. Vyhýbať sa radovému spájaniu vyhrievacích telies.

canal-16

Podesty vyhrievacích kanálov vydržia štandardné zaťaženie prípustné v obytných priestoroch a komunikačných traktoch určených pre ľudí.
Naša firma vyrába vyhrievacie kanálové telesá s dĺžkou do 2000,0 mm „na objednávku zákazníka“. Okrem toho firma neurčuje obmedzenia čo do celkovej dĺžky vyhrievacích kanálov. Požadovanú dĺžku kanálu treba uviesť s presnosťou 1,0 cm.
Vyhrievacie kanálové telesá, orámovania a podesty sú účtované v bežných metroch tiež s presnosťou 1,0 cm, avšak hodnota vane sa vypočítavá ako násobok modulu s dĺžkou 500,00 mm.