V zmysle nášho predmetu činnosti realizujeme komplet práce vrátane materiálu pre
technické zabezpečenie budov ako subdodávateľ v profesiách kúrenie,plyn,voda,kanál.

 

Referencie

 

Bytové domy:

 

 • Bytový dom v Kežmarku, 31 bytových jednotiek – plyn a kúrenie
 • Bytový dom v Podolínci, 16 bytových jednotiek – plyn a kúrenie
 • Bytový dom v Kežmarku, 9 bytových jednotiek – kúrenie
 • Bytový dom v Kežmarku, 14 bytových jednotiek – kúrenie
 • Bytový dom v Turčianskych Tepliciach, 22 bytových jednotiek – kúrenie
 • Bytový dom v Sučanoch, 36 bytových jednotiek – plyn a kúrenie
 • Bytový dom v Martine, 44 bytových jednotiek – plyn, kúrenie, kanalizáciu a vodu
 • Bytový dom v Dolnom Hričove, 16 bytových jednotiek – plyn, kúrenie a elektrické rozvody
 • Bytový dom v Turčianskych Tepliciach, 34 bytových jednotiek – kúrenie
 • Bytový dom v Petroviciach, 16 bytových jednotiek – plyn a kúrenie
 • Bytový dom v Topoľčanoch, 88 bytových jednotiek – plyn, kúrenie, vodu a kanalizáciu
 • Bytový dom v Martine Priekope, 34 bytových jednotiek – kúrenie
 • Bytový dom v Martine Záturčí, 36 bytových jednotiek – plyn a kúrenie
 • Polyfunkčný objekt DOMINANT v Bratislave Petržalke – kúrenie
 • Rodinné domy v okolí Martina – kúrenie a plyn

 

 

Spoločenské objekty :

 

 • Kolkáreň v Sučanoch – rekonštrukcia plyn a kúrenie
 • Obecný úrad v Sučanoch – rekonštrukcia kúrenia
 • Škôlka v Blatnici – plyn + kotoľňa
 • Knižné centrum v Žiline – kúrenie a plyn
 • HVB pobočka v Martine – kúrenie
 • Slovenská sporiteľňa pobočka v Martine – rekonštrukcia kúrenia
 • Turčianske vodárne a kanalizácie v Martine – rekonštrukcia kúrenia
 • Slovenské telekomunikácie závod v Martine – rekonštrukcia kúrenia