Naša spoločnosť je výhradným zástupcom firmy GRASO pre predaj teplovodných kotlov typu KNS a ohrievačov vzduchu typu NPA pre Slovensko a Českú republiku. Tieto tepelné zdroje sú predurčené na výrobu tepla pre vykurovanie a na technologické účely na farmách, na PD, u SHR a v iných podnikateľských subjektoch na vidieku. Pokladáme ich za najoptimálnejšie riešenie energetického využitia slamy.

Umožňujú energetické využitie slamy priamo na mieste jej vzniku. Podstatnú časť ceny slamy tvoria totiž náklady na jej zvážanie, manipuláciu a skladovanie. Ak slamu energeticky využíva priamo jej producent, je to iste mimoriadna výhoda.
Lisy na slamu a inú potrebnú techniku má prakticky každý, čo podniká v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Vyrábaná výkonová rada KNS a NPA zodpovedá požiadavkam doporučených užívateľov.

Zariadenia sú jednoduché, prevádzkovo spoľahlivé, spaľujú priamo celé balíky slamy. Ich prevádzka je regulovaná automatikou. Mimoriadne výhodná cena.

Kotly aj ohrievače vzduchu majú protiprúdový systém spaľovania pre dosiahnutie minimálneho znečistenia ovzdušia spalinami.

Pri použití slamy namiesto iného, doteraz používaného paliva, môžete ekonomický prínos vypočítať jednoducho.
Rovnaké množstvo tepla možno vyrobiť z nasledovného množstva paliva :
1 m³ zemného plynu = 2,5 kg slamy
1 kg vykurovacieho oleja = 4,5 kg slamy
(myslí sa obilná slama s vlhkosťou 15 % )

Pri príprave projektu Vám radi metodicky pomôžeme, poskytneme praktické skúsenosti z prevádzky u iných našich partnerov.

Slama je jeden druh biomasy. Z energetického hľadiska sa jedná o obnoviteľný zdroj energie. Pre projekty využívajúce tento zdroj energie možno získať podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, napr. v rámci Programu rozvoja vidieka SK 2007-2013.