Vyhrievacie teleso „REGULUS®- systém“ je nerozoberateľné. Možno v ňom rozlíšiť dve sústavy:

Vodná sústava vyrobená z medi sa skladá z vodorovných medených výhrevných rúr a zvislých medených kolektorov. Prvky vodnej sústavy sú spojené spájkovaním. Materiál vodnej sústavy vyhrievacieho telesa – meď – veľmi dobre spolupracuje s potrubím vyrobeným z medi. Vo väčšine kotlov (hlavne závesných) výmenník tepla je tiež medený – takto sa predchádza elektrochemickému konfliktu. V umelohmotných inštaláciách tento problém neexistuje a v oceľových treba dodatočne namontovať sieťové filtre.

Sústavu odovzdávania tepla tvoria hliníkové lamely osadené na výhrevných rúrach. Profilované konce lamiel tvoria prednú a zadnú plochu vyhrievacieho telesa. Obe sústavy sú trvalo so sebou spojené – toto spojenie vzniká rozvalcovaním výhrevných rúr po osadeniu na nich hliníkových lamiel. Je to spoľahlivé a trvácne mechanické spojenie. Vyhrievacie telesá napájané zospodu sú vybavené termostatickým ventilom s nastavovaním prietoku. Princíp činnosti vyhrievacích telies REGULUS®.

Ohrev miestnosti prostredníctvom vyhrievacích telies REGULUS® sa uskutočňuje hlavne cestou konvekcie (t.j. teplý vzduch, ohriaty počas prechádzania vnútrom telesa, stúpa nahor) a v menšom stupni prostredníctvom vyžarovania tepla z celej plochy vyhrievacieho telesa.

Prúdiace horúce vykurovacie médium (napr. voda) odovzdáva teplo sústave medených rúr a následne na hliníkové lamely, ktoré sú na tieto rúry napojené. Priestor medzi lamelami tvorí vertikálne, vzdušné komíny o veľkej vyhrievacej ploche. Chladný vzduch je odspodu vťahovaný do priestoru telesa, kde sa ohrieva a cez jeho vrchnú časť stúpa do miestnosti. Prevaha konvekcie nad vyžarovaním spôsobuje, že vzduch vo vyhrievanej miestnosti je stále aktívne miešaný. V miestnosti sa nevyskytujú žiadne studené zóny a teplota je rovnomerne rozložená. Táto izotermia je podmienkou tepelného komfortu.

Nútená cirkulácia vzduchu zabezpečuje, že v miestnosti sa nekumuluje použitý vzduch, v ktorom je zvýšený obsah kysličníka uhličitého a zároveň znížená koncentrácia kyslíka. Pri technológiách dnes používaných v stavebníctve (steny, okná), tento aspekt je nesmierne dôležitý. Treba zdôrazniť veľkú výhodu vyhrievacích telies v prechodnom ročnom období – jar, jeseň. Vďaka malej tepelnej zotrvačnosti vyhriatie miestnosti o niekoľko stupňov je rýchle a ekonomické. V našich klimatických podmienkach má toto podstatný význam.